DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.06.2023 10:29:29 

Historie

imageHistorie

 

Pražský jezdecký klub Gabrielka je následnou organizací jezdeckého oddílu TJ Hostivař, který byl založen v roce 1965. Zakládajícími členy byli J. Kunst, D. Fabián, J. Thám a J. Říhánek. O něco později se k nim přidali M. Přibyl, Z. Pavlík a V. Ježil. Další členové byli získáváni přes inzeráty ve Večerní Praze, ze kterých zůstal jen P. Plzák.

První kůň byl zakoupen v JO Poděbrady. Byla jím klisna Cidlina.

Jezdecký oddíl byl již od počátku finančně nezávislý a jako hospodářskou činnost si vybral nákladní dopravu. V prvních letech byla zajišťována až čtyřmi páry tažných koní s vozkou na kozlíku. Později se přešlo na nákladní auta a autobusy. Tato činnost byla natolik dobrá, že bylo možno rozšířit počet jezdeckých koní a také začít uvažovat o koupi nějaké vlastní usedlosti, kde by bylo možno vytvořit jezdecké středisko na lepší úrovni. Bylo vytypováno několik objektů. Nejlepší a nejpřijatelnější našel MVDr. O. Bečka, který se tak i s manželkou stal členem klubu. Tím objektem byla Gabrielka, usedlost mezi Nebušicemi a Horoměřicemi. Ještě v témže roce se sem oddíl přestěhoval i se šesti koňmi. Tím také začala velká rekonstrukce celého areálu, při které všichni členové klubu, bez ohledu na své soukromí, bezúplatně pracovali.

Usedlost Gabrielka vznikla na místě středověkých vinic, které patřily odedávna Strahovskému klášteru. Kolem poloviny 18. století zde opat Gabriel založil viniční dům. Značné úsilí také věnoval obnově samotného kláštera, zdevastovaného za válek o rakouskouherské dědictví. Nebušická usedlost, která po něm získala své jméno, se intenzivně věnovala vinařství. V roce 1845 zde byla dokonce centrální výroba klášterního vína. Gabrielka byla samotou a tento ráz si zachovala dodnes. Vinice v okolí postupně zanikly a u usedlosti zůstalo jen polní hospodaření. Dnes je v majetku Pražského jezdeckého klubu Gabrielka, který ji udržuje ve slušném stavu.

V roce 1990 se oddíl osamostatnil a začal působit jako PJK Gabrielka s právní subjektivitou. Postupně byla vybudována písčitá tréninková plocha, travnaté kolbiště, bylo rozšířeno boxové ustájení, byla vystavěna veranda s tribunou a věží rozhodčích, dále pak výběhy pro koně, cross trať pro soutěž ve všestranné způsobilosti, překážkový materiál pro skokové soutěže, drezurní obdélník a v roce 2001 byla vybudována krytá hala o rozměrech 15,5 m x 54 m.

Nejen práci, ale i sportu bylo věnováno značné úsilí. Od roku 1969 klub pravidelně pořádá Cenu Gabrielky, od roku 1995 podzimní závody a od roku 2002 letní závody. Klub byl také vybrán k pořádání zkoušek základního výcviku jezdců a cvičitelských zkoušek. Za výraznější úspěšné dvojice ve sportovním klání je možné vzpomenout na: M. Přibyl + Dina; J. Thám + Tirade, Evelýna; MVDr. O. Bečka + Korzár, Seina; J. Kunst + Rosa, Gin; J. Vender + Apač, Dina; P. Bečka + Ašant; Z. Kunstová ml. + Valík, Sultán; S. Hrnčíř + Damián.

Další plány klubu budou zaměřeny především na upevnění ekonomické situace a zlepšení sportovních výsledků.